-A +A
edtas

Kontrolní a reportní systém pro čerpací stanice

 

Odhalte silné a slabé stránky vašich čerpacích stanic! Získejte přehled o tom, na čem vyděláváte a kde je naopak nutné učinit rázná opatření! Poskytněte svým partnerům skutečné nástroje pro řízení jejich podnikání a profitujte z prosperující a rostoucí sítě!

SYSTÉM PRO ÚSPĚCH VAŠÍ ČERPACÍ STANICE

 

eurodata vám nabízí kontrolní a reportní systém >edtas, do něhož je zahrnuto více než 10 000 čerpacích stanic nejznámějších značek z celé Evropy. Díky rozsáhlým zkušenostem v oboru jsme již více než 50 let jedničkou na evropském trhu.

České sítě čerpacích stanic využívají již dvacátým rokem funkční nástroje společnosti eurodata pro podporu, řízení i kontrolu svých partnerů. Objevte také vy přednosti controllingu a reportingu v systému edtas!

 

VAŠE VÝHODY S NÁMI: edtas...
 

…vyhotoví ihned po zpracování měsíčního účetnictví srozumitelné výstupy ve formě analýz, statistik a grafů, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům petrolejářské branže. 

…nabízí data za jednotlivé čerpací stanice v naprosto srovnatelné podobě, která je zajištěna jednotným vedením účetnictví.

…poskytne online přístup k účetním zápisům, avšak díky přehlednému zpracování zajistí srozumitelnost a ulehčí rozhodování o dalších krocích.

… zobrazí všechny údaje jak pro každou čerpací stanici zvlášť, tak souhrnně za celé podnikání.

…vybírá ze spleti účetních dat veškeré klíčové ukazatele důležité pro úspěšný rozvoj vašeho podnikání.

…ve formě přehledné měsíční analýzy podává informace o výnosech, nákladech, závazcích i pohledávkách, celkovém zisku, likviditě a dalších důležitých datech.

…snadno a včas odhalí nejen případné slabiny ale také vaše silné stránky.

…srovná dosažné výsledky s výsledky za minulá období.

…disponuje anonymním srovnáním trhu, které zahrnuje konkurenční čerpací stanice s podobnými parametry jako má ta vaše.

…nabízí snadný nástroj pro zpracování vašeho obchodního plánu včetně jeho srovnání s dosaženými výsledky.

…poskytne kvalitní odborné poradenství! Naši daňoví poradci mají dlouholeté zkušenosti s řešením otázek týkajících se oboru čerpacích stanic.

…umožní online přístup ke všem výstupům kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.
 
S námi máte ty nejlepší předpoklady pro úspěch vašich čerpacích stanic!

NÁSTROJE

Hospodářská analýza 1 podává komplexní obraz o hospodářské situaci dané čerpací stanice. Výnosy i náklady jsou rozúčtovány do podrobných skupin a k dispozici jsou výsledky za sledovaný měsíc i za celý rok.

Hospodářská analýza 2 anonymně porovná danou čerpací stanici s podobnými čerpacími stanicemi konkurence i vlastní značky. Řadu důležitých informací poskytnou hospodářské ukazatele zpracované na míru čerpacím stanicím.

Hospodářská analýza 3 nabízí přehled o hospodářském vývoji dané čerpací stanice vzhledem k minulým obdobím, obchodnímu plánu a také vzhledem k předpokládaným budoucím výsledkům na konci roku.

Souhrnná analýza zahrnuje výsledky celé sítě nebo vybraných skupin čerpacích stanic.

 

SPOLEČNĚ NA CESTĚ K ÚSPĚCHU


Kvalitní, aktuální a dobře zpracovaná data, která máte v případě potřeby ihned k dispozici, jsou předpokladem úspěchu.

S naším systémem vzroste efektivita řízení a rozhodování jak z pozice managementu společnosti, tak v rámci individuálního podnikání jednotlivých partnerů.

 

REFERENCE

Mezi spokojené uživatele našeho systému v České republice lze zmínit tuzemské i mezinárodní společnosti provozující čerpací stanice, kterých je do našeho systému v současné době zahrnuto více než 250.


Informační materiály

Jméno Size  
edtas Informační leták132.2 KB  
edtas Prospekt429.88 KB